Konzultace - den a hodina


Konzultační hodiny  slouží k zodpovězení Vašich dotazů, k možnosti nahlédnutí do žákovských prací dítěte, zodpovězení prospěchu, pokroku...