Zápisy v žákovských knížkách, důležité informace


 

Školní sportovní klub

 

 

Rodičovský příspěvek

 

Placení obědů

Prosíme rodiče a zákonné zástupce, aby si do 15.9.2015 vyřídili svolení k inkasu (SIPO) u svého pěněžního ústavu na placení stravného. Kopie ústřižku o vyřízení k inkasu odevzdejte do školní jídelny.

Pokud máte více dětí, nezapomeňte zadat u svého pěněžního ústavu dostatečnou výši inkasa, tak aby pokrylo stravné za konkrétné počet přihlášených obědů v daném měsíci.

V případě, že nemáte zřízen účet u žádného peněžního ústavu nebo z nějkého důvodu nelze z Vašeho ústu vybírat  stravné, domluvte se, prosím, na způsobu placení s paní Nevěčnou- účetní naší školy.

Číslo účtu a banky Základní školy a Mateřské školy Budkov: 162188202/0300

kontaktní mobil do Školní jídelny při ZŠ a MŠ Budkov: 702210130